Giao hàng tận nơi với các đơn hàng từ 200k (phí ship tùy theo khu vực) - Giá sản phẩm được cập nhật lần cuối vào ngày 30-01-2023

Từ khóa
Danh mục
Phim HD
Phim HD
Phim HD
Phim HD

Đang truy cập: 72
Trong ngày: 731
Trong tuần: 1175
Lượt truy cập: 10023322

Sản phẩm nằm trong danh mục:
Ebooks - Textbooks -> Language -> Vobcabulary
Ebooks - Textbooks -> Language -> IELTS

Giá : 0 VND

Số lượng    

Lượt xem: 256

 

IELTS high-frequency vocabulary (2001 Global IELTS School)

Link Download

GoogleDrive

Listening

Link Download

GoogleDrive

01-part2 chapter1.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XVG83Qkplb2RPa3M/view?usp=drivesdk

02-part2 chapter2.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XX2dDMG9jdWtWazg/view?usp=drivesdk

03-part2 chapter3.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XVnJsM1czMlBZQ0E/view?usp=drivesdk

04-part3.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XSWZMeXA2SmF5Ums/view?usp=drivesdk

05-part4.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XbzhaaEhibXJBUEE/view?usp=drivesdk

IELTS high-frequency vocabulary in Listening.jpg  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XTW1NNTN3QzV3QWs/view?usp=drivesdk

IELTS high-frequency vocabulary in Listening.pdf  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XYzFCZmNlMlVEWkE/view?usp=drivesdk

Introduction.doc  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XUkllWTJRbGJUcUk/view?usp=drivesdk

Reading

Link Download

GoogleDrive

IELTS high-frequency vocabulary in Reading.jpg  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XN1p3RWl3VFFSWHc/view?usp=drivesdk

IELTS high-frequency vocabulary in Reading.pdf  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XN1d2dDlBRVdkVWs/view?usp=drivesdk

Intro.doc  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XcThOWGt6SjZGbHM/view?usp=drivesdk

Speaking

Link Download

GoogleDrive

CD

Link Download

GoogleDrive

Unit 01 Media.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XSGRDdEZrNENkRXc/view?usp=drivesdk

Unit 02 Fashion.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XQUZ2aTVGMnVhMFU/view?usp=drivesdk

Unit 03 Entertainment.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XRXYxUVVhUUtKb2c/view?usp=drivesdk

Unit 04 Hobbies.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XZ3RTMTBiRF8tUlE/view?usp=drivesdk

Unit 05 Music & Dance.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XQVRoMlpNWE1RV3c/view?usp=drivesdk

Unit 06 Fitness & Outdoor Activities.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XVzdpZ1dKaWl6b0U/view?usp=drivesdk

Unit 07 Tourism.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XdE5rdThkSGhuMEU/view?usp=drivesdk

Unit 08 Transport.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XS1QyZkw1b1RZUDQ/view?usp=drivesdk

Unit 09 Food.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5Xd1ZDUDFsNUtXQjA/view?usp=drivesdk

Unit 10 Plants.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XLXhlakN6emJPUWM/view?usp=drivesdk

Unit 11 Animals.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XS1ltT1BxaFRWV2c/view?usp=drivesdk

Unit 12 Weather.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XS3hBT08wUGR5eUk/view?usp=drivesdk

Unit 13 Environment issues.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XMWZMSEZCajY2MXM/view?usp=drivesdk

Unit 14 Architectures.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XRFRMTjRDNTliblk/view?usp=drivesdk

Unit 15 Education.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XVzhPcG5fYkhSUGM/view?usp=drivesdk

Unit 16 Work.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XaDJyN3hjcDFyN1k/view?usp=drivesdk

Unit 17 People.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XQmV5aEZKNmM2R1U/view?usp=drivesdk

Unit 18 Events.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XZ1IxRkZXTVEtSXc/view?usp=drivesdk

Unit 19 Festivals.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XVERPOGsyeERoMHM/view?usp=drivesdk

Unit 20 Weddings.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XejhMbGM3NzZDREk/view?usp=drivesdk

Unit 21 Social issues.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XRDNOaGtqVGMwR1E/view?usp=drivesdk

Unit 22 Electronic equipments.mp3  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XV3h0YjNGOUptQkk/view?usp=drivesdk

IELTS high-frequency vocabulary in Speaking.jpg  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XWEdFWGM3U1gxNjA/view?usp=drivesdk

IELTS high-frequency vocabulary in Speaking.pdf  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XV3lZd3J4RHJWdWs/view?usp=drivesdk

Intro.doc  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XVFo3enVIMExoRTg/view?usp=drivesdk

Writing

Link Download

GoogleDrive

IELTS high-frequency vocabulary in Writing.jpg  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XUUJGekRSQVY3QWc/view?usp=drivesdk

IELTS high-frequency vocabulary in Writing.pdf  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XLW1aY1JMU3dFU3M/view?usp=drivesdk

Intro.doc  

 http://adf.ly/8427385/drive.google.com/file/d/0BwVMu1Ob_r5XY1FIMExuOU02b1U/view?usp=drivesdk


- Quý khách hàng cần tìm kiếm các ebook khác xin vui lòng tham khảo tại link sau:

FREE EBOOKS - TEXTBOOKS - PDF - AUDIO

 


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Hotline: 0908.431.342

Zalo: 0908.443.733

sieuthinguyenhang@gmail.com

paypal_button2

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2022  nguyenhang.vn - All rights reserved
Bản quyền thuộc nguyenhang.vn

Đơn vị chủ quản : Hộ kinh doanh Nguyen Hang - Số ĐKKD : 41C8017360 do UBNN Quận 03 cấp ngày 13/09/2017

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Anh - 0908.431.342

20150827110756dathongbao